Befejezett projektek: Leader térségek közötti együttműködés – Kettős hasznosítású castor rex nyúl tenyésztő telep

A LEADER térségek közötti együttműködés keretében Egyesületünk négy pályázati támogatással megvalósuló projektben is közreműködött, melyekről egy korábbi bejegyzésünkben olvashattak. (Újabb sikeres pályázatok )

A projekteket az együttműködésben részt vevők sikeresen befejezték, az egyes projektek az együttműködési megállapodásban vállaltak szerint sikeresen megvalósultak.

A projektben részt vevő Castor Rex Plus Nemesítő és Nyúltenyésztő Nonprofit Kft. az együttműködésben vállalt feladatai közül a nyúltelep kialakítását valósította meg először. 2014. október 31-én megépítésre került a trágyatároló, a kerítés, a ketrec betonalapok, kialakították a közlekedő utakat, valamint elkészült a 84 db nyúl tenyészketrec, ill. a nyúlnevelő-ketrec is. 2015. február 26-án beszerzésre kerültek a telepen használatos eszközök (talicska, trágyavilla, lapát, vödör, nyúlszállító láda, stb.) is.
A projekt hosszú távú célja érdekében jelenleg 3 fő teljes munkaidős foglalkoztatása valósult meg, valamint 1 őstermelő kapcsolódott be a tenyésztésbe. Jelenleg 300 db tenyészállat és 1700 db növendék nyúl tartása folyik a telepen. A projekt megvalósítása során folyamatos kapcsolatot tartott a Cecei Közérdekű Nonprofit Kft-vel, melynek során átadták egymásnak szakmai tapasztalataikat, főként takarmányozás, tartás-technológia, állategészségügy témákban. Az alapanyag beszerzése és értékesítése közösen történik. A telep indulásakor a tenyészállományt szintén a Nonprofit Kft. biztosította.

A Cecei Közérdekű Nonprofit Kft. által szervezett 100 órás képzés 2014. október 2-án fejeződött be. A 30 órás elméleti és 70 órás gyakorlati képzésen 20 fő vett részt. A Kft. jelenleg 23 fő szociálisan hátrányos helyzetű személyt foglalkoztat. A telepen 1300 tenyészállat és 2800 növendék állat tartása folyik.

A Dél-Mezőföld TDME szervezésében a 100 órás castor rex nyúl kisállattenyésztő képzés 2014. június 28-án fejeződött be. A képzésen 10 fő kapott 30 órás elméleti és 70 órás gyakorlati képzést. A gyakorlati képzés a Cecei Közérdekű Nonprofit Kft. nyúltartó telepén valósult meg.
Emellett több rendezvényt is lebonyolított egyesületünk: az elsőre 2014. június 10-én Cecén került sor, ahol Cece Nagyközség Önkormányzatának Startmunka – kisállattenyésztő program keretében elért eredmények kerültek bemutatásra.
A következő összejövetel helyszíne már Bikács volt, ekkor került sor az együttműködő partnerek programban addig megvalósított eredményeinek, valamint a programban termelt termékek bemutatására.
A bikácsi castor rex nyúltartó telep hivatalos átadására a harmadik, egyben utolsó rendezvényen, 2015. március 27-én Bikácson került sor.

Az együttműködési projektben a koordináló szervezet szerepét a Sárvíz Helyi Közösség töltötte be.
Elkészítette a megvalósíthatósági tanulmányt és a támogatási kérelmet, és azt megküldte az Irányító Hatóság részére. Folyamatosan nyomon követte az együttműködő partnerek munkáját, a projekt állását, a projekt folyamatokat. Az együttműködő partnereket folyamatosan tájékoztatta a projekt állásáról, összefogta az együttműködő partnereket. Kezelte a támogatási kérelem változásait, módosításait. Elkészítette a partnerek kifizetési kérelmeit, a szükséges hiánypótlásokat, valamint a projekt zárásaként a szakmai beszámolót. Részt vett a Dél-Mezőföld TDME által szervezett rendezvények szervezésében, bemutatásában, népszerűsítésében.