Befejezett projektek: Leader térségek közötti együttműködés – Kertészet

A LEADER térségek közötti együttműködés keretében Egyesületünk négy pályázati támogatással megvalósuló projektben is közreműködött, melyekről egy korábbi bejegyzésünkben olvashattak. (Újabb sikeres pályázatok )

A projekteket az együttműködésben részt vevők sikeresen befejezték, az egyes projektek az együttműködési megállapodásban vállaltak szerint sikeresen megvalósultak.

Az együttműködési projektben a Bikácsi Közéleti Nőegylet építési-, valamint gép- és eszközbeszerzési tevékenységek ellátását vállalta. A kertészethez szükséges mezőgazdasági gépek és eszközök folyamatosan kerültek beszerzésre, ezzel párhuzamosan folytak az építési munkálatok. Fóliasátor és kerítés épült, locsolórendszert telepítettek. A tevékenység folytatásához szükséges gépek és eszközök is beszerzésre kerültek: traktor, ill. a géphez tartozékok, szerelvények, valamint kézi szerszámok és egyéb gépek, eszközök. A szükséges infrastruktúra kiépítése és a gépbeszerzés után pedig megkezdődött a Nőegylet által használatba vont termőföldek művelése. Jelenleg 4 főt foglalkoztat, idényjelleggel.

A Dél-Mezőföld TDM Egyesülete 50 órás kertészeti képzést szervezett, mely elméleti és gyakorlati részt egyaránt tartalmazott. A képzésen résztvevő 15 fő a 27 órás elméleti és 23 órás gyakorlati oktatáson mélyebb betekintést nyert az általános növénytermesztésbe, főként a kisebb területeken végezhető zöldségtermesztésbe. A képzés 2014. június 27-én fejeződött be.

A képzés mellett négy rendezvény lebonyolítására is sor került: az első rendezvényen Cece Nagyközség Önkormányzatának Startmunka – kertészeti program keretében elért eredmények kerültek bemutatásra, míg a következő témája Cecén, szintén a startmunka keretében, termelt helyi termékek népszerűsítése volt.
A következő két összejövetelre már Bikácson került sor, első a Bikácsi Nőegylet által az együttműködésben addig megvalósított beruházásainak, tevékenységeinek ismertetéséről szólt, míg az utóbbin az együttműködésben közreműködő partnerek által megvalósított eredmények kerültek bemutatásra. Természetesen a programban termelt zöldségek kóstolója sem maradhatott el.

A Cecei Lovas Egyesület az együttműködés keretében mezőgazdasági gépeket vásárolt. Emellett vetőmagot és folyamatos szakmai irányítást biztosított a Bikácsi Nőegylet kertészetének a megvalósítás során. Az együttműködésben lebonyolított rendezvényeken pedig hozzájárult a korszerű kertészet rendszerének megismertetéséhez.

Sárvíz Helyi Közösség  a projekt megvalósítása során segítette az egyesület, mint koordináló szervezet munkáját az együttműködő partnerek összefogásában, koordinálásában, ill. azok információival való ellátásában.  Részt vett az egyesület által szervezett rendezvények bemutatásában, népszerűsítésében, valamint munkájának megkönnyítése érdekében megvásárolt egy Samsung Galaxy Tab 4  típusú táblagépet.